Friso

Безопасността на храните е голяма отговорност на компанията. Непрекъснато се осигурява качество на информираността, чрез покриване на пълен набор от спецификации, правила и процедури. Това се отнася до суровините и съставките, както и за всички процеси на производство, опаковане и логистика. Естествено, всички суровини и крайни продукти последователно се проверяват за качество и безопасност. Продуктите Фризо са сертифицирани от Холандия, контролиращият орган за мляко и млечни продукти (COKZ),които отговарят на изискванията за безопасност, определени от ЕС, Съвета на Европейската общност (ЕИО) и на Комисията по Codex Alimentarius. Фризо е регистрирана търговска марка на Friesland Campina (Сингапур) Pte Ltd, изцяло притежавано дъщерно дружество на Royal Friesland Campina.

Разгледай 15,71 лв

Адаптирано мляко Friso 1 400гр. 0-6м.

Купи
Разгледай 15,71 лв

Адаптирано мляко Friso 2 400гр. 6-12м.

Купи
Разгледай 14,14 лв

Адаптирано мляко Friso 3 400гр. 12м.+

Купи
Разгледай 13,20 лв

Адаптирано мляко Friso 4, 400гр. 3г+

Разгледай 19,84 лв

Адаптирано мляко Friso vom 400гр. 0m.+

Купи
Разгледай 27,25 лв

Адаптирано мляко Friso pep AC 400гр. 0m.+

Купи
Разгледай 24,00 лв

Адаптирано мляко Friso Premature 400гр. 0m.+

Купи
Разгледай 22,35 лв

Адаптирано мляко Friso HA1 400гр. 0-6м.

Купи
Разгледай 21,60 лв

Адаптирано мляко Friso HA2 400гр. 6-12м.

Купи
Разгледай 19,80 лв

Адаптирано мляко Friso LF 400гр. 0-12м.

Купи